Escola Voladors està ubicada a -MÓN- La Bassa. «La Bassa» és un lloc de la natura on viuen els animals, i els humans són convidats a viure amb ells respecte i estima. A la Bassa, els humans poden trobar un espai per al creixement personal, per aprendre sobre la vida i per convertir-se en un ésser responsable i amorós.

L’any 2014, amb la voluntat de crear un món millor, va néixer el Projecte Petits Voladors, convertint La Bassa en l’únic santuari d’animals amb escola pròpia del món. El projecte Petits Voladors, ara transformat en Escola Voladors, educa els nens per estimar i respectar la vida en totes les seves manifestacions. A la Bassa els animals i els nens conviuen de forma tranquil·la, amorosa i respectuosa.

L’Escola Volador és un projecte d’educació per a nens d’entre 1 i 6 anys. A l’Escola Volador, hi ha un suport conscient per al desenvolupament integral dels nens amb relacions respectuoses per tal de poder estar atent a les necessitats de cada infant i de cada família.

L’educació emocional, l’educació en valors, l’aprenentatge actiu, la participació ciutadana i el respecte de totes les formes de vida són especialment importants en aquest espai educatiu.

En la vida quotidiana dels nens de l’Escola Voladors; joc lliure, expressió creativa i artística, propostes educatives emocionants i motivadores, interacció amb el seu entorn amb excursions, visites de persones que ens mostren en què es dediquen, responsabilitats en les tasques domèstiques, participació en la cura dels animals de granja i, sobretot, el gaudi de l’amistat humana i animal forma part de la jornada escolar.

Projecte de futur.

El projecte es va iniciar el setembre del 2014 amb l’ajuda de -Món- La Bassa, una associació sense ànim de lucre que pretén promoure el benestar animal i aquest i altres projectes educatius. El principal projecte de futur és la creació d’una escola primària de la mateixa línia pedagògica. Això es farà amb l’expansió del refugi d’animals on viuen els animals rescatats per -Món- La Bassa.

Ubicació.

Les activitats educatives es duen a terme a -Món- La Bassa, que es troba al municipi del Vendrell (Tarragona, Catalunya), al Pla de Mar, zona catalogada com a Refugi de Fauna Salvatge i Protecció Agrícola.

Estar al voltant dels animals és extremadament bo per als nens

Estar al voltant dels animals és molt bo per als nens. Ajudar a tenir cura d’un animal proporciona als nens una sensació d’orgull i realització. Els nens que aprenen a cuidar un animal aprenen que el que fan realment és important.

Els estudis han demostrat que els nens que es fan responsables dels animals tenen nivells d’autoestima més elevats que els que no ho fan.

Els animals són grans professors. Estar al voltant dels animals t’ensenya sobre les relacions. Els nens i grans aprendran que, si volen que els agradi i que tingui confiança, hauran de tractar l’animal amb cura i amabilitat.

Aprendre a tenir cura d’un animal els ajuda a aprendre a tenir cura de les persones.

Articles científics sobre el tema

La majoria dels professors enquestats creuen que l’ús d’animals vius a l’aula va contribuir positivament a l’augment de l’empatia i al desenvolupament socioemocional dels estudiants […]

Daly, B., & Suggs, S. (2010).
Teachers’ experiences with humane education and animals in the elementary classroom: implications for empathy development. Journal of Moral Education, 39 (1), 101-112.


Les activitats assistides amb animals (AAA) i la teràpia assistida amb animals (AAT) en nens són programes valuosos que actuen positivament sobre una gran varietat de problemes socials i clínics, com ara els problemes de comportament i els símptomes autistes. Els resultats suggereixen que els animals influeixen positivament en el desenvolupament dels nens i tenen un paper valuós en les teràpies.

Endenburg, N., & van Lith, H. A. (2011).
The influence of animals on the development of children. The Veterinary Journal, 190 (2), 208-214. 


S’ha demostrat que els nens que participen en activitats assistides per animals (AAA) milloren significativament les seves habilitats i relacions socials amb els seus professors i pares. Pel que fa a les competències acadèmiques, no es van detectar diferències significatives entre els estudiants que van participar en AAA i els que no. Finalment, es va demostrar que els comportaments amb problemes disminueixen significativament entre els professors i estudiants que participen en l’AAA. […]

O’Haire, M.E., McKenzie, S.J., McCune, S., Slaughter, V. (2013).
Effects of animal-assisted activities with guinea pigs in the primary school classroom. Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 26 (3), 445-458.